×

Privacy Centrum

Privacyverklaring van De Heerlykheit

Uw privacy is voor De Heerlykheit van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met De Heerlykheit.

Contactformulieren

Iedereen die gebruik wil maken van de diensten van De Heerlykheit kan via deze website een Contactformulier invullen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet op de website bewaard, maar in een apart bestand. De inzender krijgt een reactie op naam per e-mail toegestuurd.

Consulten

Bij het eerste consult wordt een intakeformulier ingevuld. De gegevens op dit formulier worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dit formulier wordt gearchiveerd en is niet digitaal te benaderen. Over de inhoud van de consulten wordt geen informatie aan derden verstrekt, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De voortgang van de consulten wordt summier geregistreerd. Deze registratie wordt gearchiveerd en is niet digitaal te benaderen. De cliënt kan te allen tijde deze registratie inzien.

Declaratie

De naw-gegevens voor de declaratie worden door de cliënt verstrekt. De declaratie geeft geen inhoudelijke weergave van de consulten weer. Wel is op de declaratie zichtbaar wanneer het consult is geweest en welke werkvormen en methodieken zijn toegepast. De declaratie wordt per e-mail verstuurd aan de cliënt. Als er geen e-mailadres bekend is wordt de declaratie per post verstuurd.

Verstrekking aan instellingen of particulieren

Wij geven persoonsgegevens van cliënten onder geen voorwaarde aan andere instellingen of particulieren. Als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf) zullen wij ons beroepen op onze geheimhoudingsplicht.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet optimaal meer.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De datum van de laatste wijziging is in deze verklaring opgenomen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met De Heerlykheit opnemen.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datum laatste wijziging

Op 1 juli 2019 is deze privacyverklaring gewijzigd.

Wilt u meer informatie?

Vul dan het onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

7026

Contact

De Heerlykheit
Ruurloseweg 107a
7251 LD  Vorden (Kranenburg)

06 12900469
henk@deheerlykheit.nl